De Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en Kermisjeugd (CENSIS) is het overlegorgaan van ouders en werkgevers binnen de sector internaten voor schippers- en kermisjeugd. Censis heeft de volgende taken:

- overlegplatform voor ouders en werkgevers in de sector

- gesprekspartner namens de sector voor het ministerie van VWS

- beheren van het kwaliteitssysteem van de internaten.