Skip to Content

Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en Kermisjeugd

Landelijk Oudercontact voor trekkende beroepsbevolking

Het L.O.V.T. is de oudervereniging binnen de sector internaten voor schippers- en kermisjeugd. Zij streeft naar goed onderwijs en goede huisvestingsmogelijkheden voor schippers-, kermis- en circuskinderen.

Het L.O.V.T. functioneert als schakel tussen ouders enerzijds en overheid en begeleidende instanties anderzijds.

Het L.O.V.T. is er voor en door ouders!

 

Centraal bureau: Sportsingel 70 3078 XT Rotterdam. Tel. 010-4972715. E-mail: Censis@censis.org