Censis heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de internaten voor schippers- en kermisjeugd.

Dit systeem is gebaseerd op ISO 9001 en afgeleid van de HKZ schema's. Het kwaliteitssysteem is op maat gemaakt voor de internaten en wijkt daardoor af van bestaande HKZ-normeringen.

Alle internaten hebben zich geconformeerd aan het kwaliteitssysteem.

De subsidieregeling "Opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan" schrijft voor dat schippersinternaten het kwaliteitssysteem van Censis hanteren om in aanmerking te komen voor subsidie.

Door hier te klikken kunt u het kwaliteitssysteem downloaden.