Binnen Censis vindt afstemming plaats inzake het kwaliteitssysteem binnen de internaten voor schippers- en kermisjeugd.

Alle internaten zijn ISO 9001 gecertificeerd.  Het kwaliteitssysteem is op maat gemaakt voor de internaten en wijkt daardoor enigzins af van bestaande HKZ-normeringen.

De subsidieregeling "Opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan" schrijft voor dat schippersinternaten gecertificeerd dienen te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.